Autoriõiguste tagamiseks on YouTubes kasutusel Content ID sisutuvastusprogramm, mille abil originaalsisu loojad saavad oma materjali muudes videotes keelata, selle oma kasuks teenima panna või lihtsalt teadmiseks-jälgimiseks võtta.

Mitukümmend lehekülge juriidilist teksti on lihtsustatult kokkuvõetud järgnevas videos:

Lühidalt:

Telekanalid, produktsioonifirmad ja teised, kellel on mõne kindla audio või videomaterjali eksklusiivõigused, saavad selle Content ID süsteemi üles laadida ning määrata ära, mis juhtub olukorras, kui keegi teine sama materjali üles laeb. Originaalmaterjal ei saa olla:

  • mashupid, mixid, TOP10 ehk teiste loodud materjali kokkupandud versioon,
  • videomängude ekraanisalvestused,
  • litsenseerimata või ekslusiivõigusteta muuska,
  • kontserdite, ürituste, kõnede jne salvestused.

Content ID programmis osalemiseks on ka eestikeelne vorm, kuid YouTube kasutajaid huvitab kindlasti rohkem, mida teha olukorras kui üleslaetud video omab märget “Matched third party content“? Laadisid YouTube video ja panid sellele tuntud taustamuusika ning videohaldurist näed, et videole või kontole on YouTube poolt antud hoiatus.

Esmalt tuleb mõista, et Content ID on automaatne sisutuvastusprogramm, mis mehhaaniliselt võrdleb üleslaetud faile ehk reaalselt vaatab keegi hoiatust alles siis kui sellele on esitatud vastunõue. Sellisel juhul on autoriõiguste omanikul aega vastamiseks 30 päeva.

Sisutuvastusprogramm on kõige vihasemaks ajanud videomängude ekraanisalvestajad ja teised, kes olemasolevast sisust on loonud Fair Use tingimustele lähtuvalt oma videosid, kuid on hakanud oma loomingu kohta saama autorikaitsenõudeid.

YouTube Content ID sucks” otsingutermin annab mitmeid videovasteid, millest üks asjalikuim on ühe kinohullu oma, kes lisaks taustaselgitustele näitab ka tehnikaid, kuidas Content ID-st mööda minna ning kuidas hoiatuste korral käituda.

YourMovieSucks.org veebilehe autor, kes oma videotes kasutab mitmeid kaadreid filmidest, on saanud korduvaid teateid autoriõiguste rikkumise kohta, õigustab ennast ja ka osasi videomängude ekraanisalvestajaid, et olemasolevat sisu kasutades luuakse midagi uut ja isegi kui see on kriitiline, on see Fair Use tingimustele vastav.

YouTubes on paljude videote puhul kasutatud lahendust, kus video on keeratud peegelpilti – see on üks viis kuidas automaatsest sisutuvastussüsteemist mööda minna, kuid peamine on siiski millegi uue loomine. Näiteks võttes välja kõik “f*ck” sõnad Pulp Fictionis või lugedes kokku kõik viinavõtmised “Tuulepealse maa 13. osas”.

Kokkuvõttes – kui soovid kindlasti kasutada oma videos mõnda tuntud lugu, siis testi seda kõigepealt laadides video privaatsena ja ilma kirjelduse ja märksõnadega üles ning vaata kuidas Content ID sellele reageerib. Juhul kui autoriõiguste omanik ei ole seda täielikult ära keelanud, siis saad seda kasutada, arvestades, et videole võivad lisanduda reklaamid või paremal juhul ei juhtu sellega midagi. Kindlasti ole hoolsam kontole antavate hoiatuste kohta – kolme hoiatuse korral konto suletakse ja seda on pea võimatu taastada.