Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

Video tellimine

Täname Teid tundmast huvi video tellimisel. Selleks, et saaksime täpsemalt aru Teie soovidest ja saaksime teha võimalikult täpse hinnapakkumise, palume Teil vastata võimalikult paljudele allolevatele küsimustele (ei pea kõigile).

Turundus või reklaamvideo:

Ürituse või konverentsi video:

Mõlema puhul lisaks:

Kindlasti leiad YouTubest või Vimeost mõne hea (konkurendi) näite, milline video võiks välja näha. Ole hea – saada selle link.