Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

youtube muusika

Muusika autoriõigused YouTubes

youtube-explainer-copyright

Autoriõigustega kaitstud muusika kasutamine võib viia YouTube kanali sulgemiseni. Peamiseks ohuks on siiski reklaamid ning video mittenäitamine mobiiliekraanidel.

, , , , ,

Legaalne ja tasuta muusika YouTube videole

YouTube fonoteek

YouTube fonoteek (audio library) võimaldab lihtsalt ja tasuta videole alla laadida kõikide õigustega helitaust.

, , ,