Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

youtube lõpuekraan

YouTube lõpuekraan hoiab vaataja tegevuses

youtube-lopuekraan

YouTube viimane uudis on video lõpuekraan, mille abil saab vaatajat hoida kanalis või saata ta oma veebilehele.

, ,