Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

youtube audio

Muusika autoriõigused YouTubes

youtube-explainer-copyright

Autoriõigustega kaitstud muusika kasutamine võib viia YouTube kanali sulgemiseni. Peamiseks ohuks on siiski reklaamid ning video mittenäitamine mobiiliekraanidel.

, , , , ,

Legaalne ja tasuta muusika YouTube videole

YouTube fonoteek

YouTube fonoteek (audio library) võimaldab lihtsalt ja tasuta videole alla laadida kõikide õigustega helitaust.

, , ,

Millist muusikat tohib YouTubes kasutada?

Youtube music

Video tootmine on tavaliselt küllaltki pikk protsess, mis võtab mitmeid tunde. Tõenäoliselt ei soovi sa seejärel teada, et video helil ei ole õiguseid ning see on eemaldatud ehk pead uuesti editeetimise juurde tagasi asuma.

, ,