Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

ville jehe

Eesti filmitööstuse tulevik

Ville Jehe

Balti Filmi- ja Meediakoolis arutati Eesti filmitööstuse tulevikusuunadest ning ettevõtluse võimalikkusest selles.

, , , , , , , ,