Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

video vaatamised

Kuidas mõõta video edukust?

reach

Vaatamiste arv on kõige väheminformatiivsem video statistika. Loe lähemalt kuidas hinnata video kvaliteeti ning milliseid mõõdikuid peaksid veel jälgima.

, , , ,