Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

video eesmärk

5 videoturunduse põhiküsimust

platvormi valik

Ühe koolituse raames panin kokku 5 videoturunduse põhiküsimust, mida iga online video planeerimisel ja tootmisel peaks enne kaamera käivitamist läbi mõtlema.

, , ,