Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

top 10 lugu

2013. aasta TOP10 postitust

top 10

Videoturunduse blogi populaarseimad postitused 2013. aasta lõpu seisuga. Koos väikese auhinnaga.

, , ,

2012 TOP10 postitust

Top10

Videoturunduse blogis on kahe aasta jooksul kokku ilmunud 176 postitust (ca 1 lugu iga 4 päeva tagant). 2012 aasta TOP 10 lugu on järgmised.

, , ,