Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

spordivideo

Eesti Spordi TOP100 YouTubes

sildaru

Vaata ülevaadet kõikidest YouTube kanalitest, mille asukohaks on märgitud Eesti ja tegevusalaks sport. Tegijaid on vähem kui 100.

, , , , ,

Eesti Spordi TOP10 YouTubes

Sport YouTubes

YouTube kanali tellijate arvu järgi pole Eesti sportlasi, alaliite, klubisi ja spordiürituste korraldajaid veel ühte edetabelisse seatud.

, , , ,

Kuidas kasutada videot spordiala turundamisel?

Karol Kovanen

Eesti Sulgpalli- ja Eesti Ujumisliidu president Karol Kovanen räägib kuidas lihtsate vahenditega oma spordiala video abil turundada.

, , , ,

Kuidas video abil tõsta tuntust ja palka (sportlaste näitel)?

Global Throwing

Sportlase töötasu on otseses seoses tema tulemuste ja tuntusega. Tihti tegeleb sportlane vaid tulemuste parandamisega, kuigi oma brändi paremini turundades saaks tõsta ka palganumbrit.

, ,