Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

riigikogu

Jõulutervitused YouTube!

presidendi-tervitus

Kui teed pühadetervitust video kujul, siis erinevalt Riigikogust või Vabariigi Presidendist lae see ka YouTube!

, , , , , ,

Riigikogu istungid YouTubes

Riigikogu YouTube

Eesti Vabariigi parlament ehk Riigikogu jagab istungite, infotundide ja komisjonide avalike videosalvestusi ka YouTube keskkonnas.

,

Video igast Riigikogu liikmest?

Riigikogu

Kõrgeima võimu kandja valis hiljuti Riigikogu XII koosseisu. Video igast Riigikogu liikmest annaks võimaluse huvilistel esindajatest palju personaalsema ülevaate saada.

,