Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

kuidas teenida youtubega

YouTube tasuta õppetunnid on nüüd 20 keeles

YouTube Creator Academy

Kuigi YouTube Creator Academy 20 tõlkekeeles ei ole Eesti keelt, tasub keskkonnaga kursisolemiseks lugeda YouTube tasuta õppeprogramme.

, , , ,