Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

jõuluüllatus

Video Call to Action (SEB näitel)

SEB jõuluüllatus

YouTube ja Facebooki laetud video nõuavad erinevaid outrot / Call to Actionit. Logo näitamise asemel võiks mõelda pikemale kasutaja teekonnale.

, , , ,