Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

interaktiivne loojutustus

6 interaktiivse loojutustuse mustrit

Kolme Peaga Ahv

Huvitav presentatsioon filmitootjatele ja teistele, kes oma (turundus)lugusi arendada soovivad.

, , ,