Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

facebooki otseülekanne

Facebooki otseülekanded avatakse kõigile

Facebook live 2

Facebook teeb mobiilse otseülekande loomise lähinädalatel kõigile avatuks. See on väike samm inimesele, kuid suur samm online videomaailmas.

, , , ,