Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

embed

YouTube videoakna lisamise nipid

Advanced embed

YouTube video lisamine oma kodulehele on lihtsamast lihtsam, kuid kahjuks paljud kasutavadki “lihtsamast lihtsamat” versiooni.

, , , , ,

8 võimalust YouTube videote linkimiseks

Video keskel oli hea nali. Saada see sõbrale nii, et ta ei peaks algust vaatama!

Ja veel 7 head võimalust…

, , , ,