Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

eesmärkide seadmine

Kõik algab eesmärkide seadmisest

Online video turundus tähendab paljude jaoks vaid video tootmist ja selle jagamist videokeskkondades. Tegelikult algab kõik planeerimisest ja eesmärkide seadmisest.

, ,