Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

dvd

Kas DVD on surnud?

DVD on surnud

DVD ei ole surnud, kuid ainult DVD-l oma videote jagamine juba ammu. Turunduslikult on videote tasuta jagamisest rohkem võita, eriti kui need on toodetud maksumaksja raha eest.

, ,