Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

autoriõigused

Muusika autoriõigused YouTubes

youtube-explainer-copyright

Autoriõigustega kaitstud muusika kasutamine võib viia YouTube kanali sulgemiseni. Peamiseks ohuks on siiski reklaamid ning video mittenäitamine mobiiliekraanidel.

, , , , ,

Kuidas töötab YouTube sisutuvastusprogramm?

ContentID

YouTube Content ID abil saavad originaalsisu loojad oma materjali muudes videotes keelata, selle oma kasuks teenima panna või lihtsalt teadmiseks-jälgimiseks võtta.

, , , ,