Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

Kuidas rääkida lugu erinevatel platvormidel?

Iga film, raamat, videomäng ja isegi turundus- või reklaamikampaania räägib ühe loo. Tänasel rist- ja transmeedia ajastul on tähtis aru saada kas ja kuidas on võimalik lugu erinevatel platvormidel edasi rääkida ja arendada, et rohkem huvilisi sellest osa saaks.

Simon Staffans, kes oma blogis räägib loo arendamisest erinevatel meediaplatvormidel, laadis mõned päevad tagasi üles 152-leheküljelise postituste kokkuvõtte “One Year in Now Media“, millest inspireerituna ja kohandatuna allolev kokkuvõte loo edasirääkimise võimalustest erinevatel meediaplatvormidel.

1) Kas lugu on võimalik arendada?

Iga lugu (filmi, raamatut, mängu jne) ei ole mõtet erinevatel platvormidel arendada ja edasi rääkida, kuid selleks arusaamiseks proovi mõelda:

2) Kas kanalil / platvormil on auditoorium?

Loo arendamise juures tuleks ajurünnaku raames panna platvormi väliselt kirja kõik mõtted kuidas lugu võiks areneda. Seejärel alles mõelda, et milline arendus sobiks millisesse platvormi, kuid enne loomist on vaja analüüsida, kas platvormil on piisav auditoorium, et sellega tegeleda.

Analüüs, milliste platvormidega on võimalik kui suurt auditooriumi kaasata, on nende valiku eelduseks.

3) Kuidas on võimalik lugu rahaks teha?

Erinevatel platvormidel loo rääkimise ja arendamise peamine põhjus on suurema arvu inimeste kaasamine ning seeläbi müügi ja teadlikkuse tõstmine. Arvestada tuleb erinevate platvormide kuludega seda nii rahaliselt kui ajaliselt. Näiteks toimiva Facebooki fännklubi pidamine nõuab tihti veerand kuni poole kohaga töötajat.

Edukate projektide puhul on võimalik mõelda formaadi müümisele. Näiteks enamus Eesti telesaateid (“Kes tahab saada miljonäriks “, “Tantsud tähtedega”, “Targem kui 5B” jne) on kanalite poolt sisseostetud formaadid. Formaatide loojad elavad üldiselt väga hästi;)

Transmeedia Piibel

Turundusblogija Gary P. Hayes on kokku pannud 20-leheküljelise transmeedia produktsiooni piibli, mis on väga hea praktiline juhend, kuidas erinevatel platvormidel arenevat lugu planeerida, kujundada ning see ellu viia.

Üheks heaks ja oluliseks jooniseks selles piiblis on erinevate platvormide tegevuste asetamine ühele ajajoonele ning nende nooltega ühendamine.

Nooltega ühendamine tähendab, et läbi on mõeldud, kuidas ja millal mingid tegevused toimuvad ning milliste järgmiste tegevuste ja infoni nad välja viivad.

Kokkuvõte

Tänasel lugude ajastul võiksid turundajad, filmiloojad, kirjanikud ja paljud teised rohkem mõelda kuidas on võimalik oma lugusid erinevaid platvorme kasutades arendada, et seeläbi kaasata rohkem huvilisi ning loomulikult tõsta müüki ja teadlikkust.

, , ,Kui sulle meeldis see lugu, loe ka: