Videoturundus.ee- Räägi oma lugu

Edukas videoturundusnäide – “Mõjuagent”

Kahe päevaga on YouTubes üle 8000 vaatamise kogunud keskerakonna propagandavõtteid mahategeva kodanike rühmituse video “Mõjuagent” trailer.

Reegel väga lihtne – tao rauda, mis on juba kuum ja too vaatajad video abil oma lehele.

1 kanal, 1 video ja 1 link video all, millel ma usun, on üks kõrgemaid klikkimise protsente.Kui sulle meeldis see lugu, loe ka: